Kommissionens förordning (EU) 2020/762 av den 9 juni 2020 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller mikrobiologiska krav för färskt sällskapsdjursfoder, krav avseende godkända anläggningar, tekniska parametrar för den alternativa metoden Brookes förgasning och hydrolys av utsmält fett samt export av bearbetad naturgödsel, visst blod och vissa blodprodukter och mellanprodukter (Text av betydelse för EES)