Sag C-59/05: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 2. december 2004 af Bundesgerichtshof i sagen Siemens AG mod VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH