TITJUR Pierik Rozsudok Súdneho dvora z 31. mája 1979. # Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland proti G. Pierik. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Centrale Raad van Beroep - Holandsko. # Vec 182/78.