Asia C-215/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.3.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Obvodní soud pro Prahu 8 – Tšekki) – Libuše Králová v. Primera Air Scandinavia A/S (Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 5 artiklan 1 alakohta – Toimivalta sopimusta koskevissa asioissa – 15–17 artikla – Toimivalta kuluttajansuojaa koskevissa riita-asioissa – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 6 ja 7 artikla – Oikeus korvaukseen lennon pitkäaikaisen viivästymisen tapauksessa – Matkustajan ja matkatoimiston välillä tehty kuljetussopimus kuljetus- ja majoituspalvelujen yhdistelmästä – Korvauskanne sellaista lentoliikenteen harjoittajaa vastaan, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli – Direktiivi 90/314/ETY – Matkapaketti)