Věc C-215/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. března 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Obvodního soudu pro Prahu 8 – Česká republika) – Libuše Králová v. Primera Air Scandinavia („Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení (ES) č. 44/2001 – Článek 5 bod 1 – Příslušnost ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy – Články 15 až 17 – Příslušnost ve věcech spotřebitelských smluv – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Články 6 a 7 – Právo na náhradu škody v případě významného zpoždění letu – Přepravní smlouva, která poskytuje kombinaci dopravy a ubytování a kterou cestující uzavřel s cestovní kanceláří – Žaloba na náhradu škody podaná proti leteckému dopravci, který není stranou této smlouvy – Směrnice 90/314/EHS – Souborné služby pro cesty“)