2006/137/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES z 18. decembra 2006 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby