Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9543 – Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/Chubu/Walney JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)2019/C 350/04