Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9543 – Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/Chubu/Walney JV) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)2019/C 350/04