Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9543 – Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/Chubu/Walney JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)2019/C 350/04