Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9543 – Diamond Transmission Corporation / InfraRed Capital Partners / Chubu / Walney JV)Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)2019/C 350/04