Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Case M.9543 – Diamond Transmission Corporation / InfraRed Capital Partners / Chubu / Walney JV)Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE)2019/C 350/04