Mål T-749/16: Talan väckt den 28 oktober 2016 – Stemcor London och Samac Steel Supplies mot kommissionen