Zadeva C-61/15 P: Pritožba, ki jo je Heli Flight GmbH & Co. KG vložila 11. februarja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 11. decembra 2014 v zadevi T-102/13, Heli Flight GmbH & Co. KG/Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)