Lieta C-61/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2014. gada 11. decembra spriedumu lietā T-102/13 Heli-Flight GmbH &Co. KG/Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) 2015. gada 11. februārī iesniedza Heli-Flight GmbH & Co. KG