Zaak C-506/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 juli 2019 door Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd en IRISL Europe GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 8 mei 2019 in zaak T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Raad