predmet C-506/19 P: Žalba koju su 2. srpnja 2019. podnijeli Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd i IRISL Europe GmbH protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 8. svibnja 2019. u predmetu T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines i dr. protiv Vijeća