Sag C-506/19 P: Appel iværksat den 2. juli 2019 af Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd og IRISL Europe GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 8. maj 2019 i sag T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mod Rådet