Kirjalik küsimus P-005514/11 Emma McClarkin (ECR) komisjonile. REACHi tõttu VKEdele tekkivad lisakulud