TITJUR Compagnie industrielle a agricole du comté de Loheac a i./Rada a Komisia Rozsudok Súdneho dvora z 31. marca 1977. # Compagnie industrielle et agricole du comté de Loheac a iní proti Rade a Komisii Európskych spoločenstiev. # Spojené veci 54 až 60-76.