Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 960/2012 z  18. októbra 2012 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny