Vec T-534/10: Žaloba podaná 22. novembra 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/ÚHVT — Garmo (HELLIM)