Písomná otázka E-1354/10 Iva Zanicchi (PPE), Marco Scurria (PPE) a Alfredo Antoniozzi (PPE) Komisii. Bezpečnosť športových zariadení v EÚ