Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2012 zo 4. júla 2012 , ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti pre pasce a plavidlá s dlhými lovnými šnúrami pod vlajkou Talianska alebo zaregistrované v Taliansku loviace tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori