Písomná otázka E-0040/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Poplatky írskej vlády a smernica Seveso II