Sag T-755/18: Sag anlagt den 22. december 2018 — FL Brüterei M-V m.fl. mod Kommissionen