Písomná otázka E-4944/10 Martin Ehrenhauser (NI) Komisii. Úhrada výdavkov podľa kapitoly 4 článku 23 prílohy X k Služobnému poriadku