Písomná otázka E-012015/11 Liam Aylward (ALDE), Brian Crowley (ALDE) a Pat the Cope Gallagher (ALDE) Komisii. Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení a internetové spoločnosti