Písomná otázka E-8094/10 Nuno Melo (PPE) Komisii. Európsky informačný systém o lesných požiaroch