Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO predložená 4. novembra 2015 súdom Fürstliches Obergericht vo veci trestného konania voči A (Vec E-26/15)