EFTA kohtult nõuandva arvamuse saamise taotlus, mille Fürstliches Obergericht esitas 4. novembril 2015 A suhtes algatatud kriminaalasjas (kohtuasi E-26/15)