Písomná otázka E-006591/11 Georgios Stavrakakis (S&D) Komisii. Politika súdržnosti: budúce programové obdobie a zlepšenie administratívnej kapacity