Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 24. septembra 1975.