Rozhodnutie Rady 2012/170/SZBP z  23. marca 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky