Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/565 tat-13 ta’ Frar 2020 li jirrettifika r-Regolament Delegat (UE) 2019/934 fir-rigward tal-arranġamenti tranżizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ stokkijiet tal-prodotti tad-dielja