Písomná otázka E-006492/11 Sonia Alfano (ALDE) Komisii. Chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia (CCSVI) a projekt Brave Dreams