Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES – predĺženie lehoty – Žiadosť predložená obstarávateľom