Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 209/2014 av den 5 mars 2014 om ändring av förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till unionen av råmjölk och råmjölksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel Text av betydelse för EES