Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/599 av den 11 april 2019 om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar [delgivet med nr C(2019) 2830] (Text av betydelse för EES.)