Nariadenie Komisie (EHS) č. 825/75 z 25. marca 1975 ustanovujúce osobitné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných odvodov na cukor