Sag T-563/16: Rettens dom af 26. september 2017 — Knöll mod Europol (Personalesag — Europol — ingen forlængelse af en kontrakt — afslag på tildeling af en tidsubegrænset kontrakt — godtgørelse — Personalerettens annullation — opfyldelse af dommene i sag F-44/09 og sag F-105/12)