Lancôme a Cosparfrance Nederland Návrhy generálneho advokáta - Reischl - 22. novembra 1979. # SA Lancôme a Cosparfrance Nederland BV proti Etos BV a Albert Heyn Supermart BV. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Arrondissementsrechtbank Haarlem - Holandsko. # Hospodárska súťaž. # Vec 99/79. TITJUR