Nariadenie Komisie (EÚ) č. 769/2010 z  30. augusta 2010 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny