Дело C-43/11: Определение на председателя на Съда от 6 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Milano, Италия) — Procura della Repubblica/Assane Samb