Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1164/2011 z  15. novembra 2011 o začatí preskúmania vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 723/2011 (ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie) na účely zistenia možnosti udelenia oslobodenia od týchto opatrení jednému malajzijskému vyvážajúcemu výrobcovi, zrušenia antidumpingového cla na dovoz od tohto vyvážajúceho výrobcu a zavedenia registrácie dovozu od tohto vyvážajúceho výrobcu