Písomná otázka E-002707/11 Nessa Childers (S&D) Komisii. Svetový energetický výhľad Medzinárodnej agentúry pre energiu na rok 2010