SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Aktualizácia vykonávania zostávajúcich kritérií plánu liberalizácie vízového režimu zo strany Kosova*, ako sa uvádza vo štvrtej správe o pokroku zo 4. mája 2016