Písomná otázka E-1901/05 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Správa o bavlne