Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8332 – Koch Industries/Golden Gate/Infor) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )