Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8332 – Koch Industries / Golden Gate / Infor) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )