Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8332 – Koch Industries / Golden Gate / Infor) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst )